Töissä Polygonilla

Haluatko merkityksellisen työn, jossa on sekä vapautta että vastuuta? Toimia osana työstään innostunutta ja toisiaan tukevaa työporukkaa? Vakaan työpaikan, hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden osaamisesi kehittämiseen? Hae meille tekemään työtä, josta voit olla aidosti ylpeä!

Kiinteistövahinkojen, sisäilmaongelmien ja olosuhteiden hallinnan työtehtävät

Meillä Polygonilla on tarjolla monenlaisia työtehtäviä, joille kaikille on yhteistä arvojemme mukainen toimintatapa: asiakkaidemme auttaminen, vastuullisuus, aikatauluista kiinni pitäminen sekä halu oppia koko ajan uutta. Emme edellytä aiempaa kokemusta tehtävistä, mutta siitä on etua työssä ja mahdollisen urapolun luonnissa.

Kosteuskartoittaja

Kosteuskartoittaja selvittää kiinteistövahinkokohteessa vahingon laajuuden ja syyn, mittaa rakenteiden kosteudet ja kartoittaa mahdolliset irtaimistovauriot. Hän laatii kartoitusraportin, joka sisältää mm. mittaustulokset, kuvat ja suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Koulutus: Rakennusinsinööri, rakennusmestari tai jokin muu rakennusalaan liittyvä koulutus.

Eduksi työssä: Erilaisten rakenteiden tuntemus, alaan liittyvä lisäkoulutus, esimerkiksi PKM-tutkinto tai rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatti.

Rakennustyöntekijä (kirvesmies)

Rakennustyöntekijä tai kirvesmies työskentelee saneerauskohteiden korjausrakennustöissä, jotka tehdään vahinkokohteissa kuivausvaiheen jälkeen. Hänen tehtävänsä on myös varmistaa tarvittavien rakennusmateriaalien määrät.

Koulutus: Rakennusalaan liittyvä ammattikoulutus ja/tai osaamista erilaisista rakennusten sisäpuolisista kirvesmiestöistä, osa rakennustyöntekijöistä hallitsee myös laatoitus- ja vesieristystyöt.

Eduksi työssä: eri-ikäisten kiinteistöjen korjausrakentamiskokemus ja eri rakennusvaiheiden kokonaisvaltainen osaaminen.

Kuivausasentaja

Kuivausasentaja valitsee vesivahinkojen kuivaukseen käytettävät laitteet sekä suunnittelee ja toteuttaa niiden asennuksen kartoitusraportin tietojen pohjalta, vaativammissa kohteissa yhdessä projektipäällikön kanssa. Kuivausasentaja suorittaa myös kosteusmittauksia kuivauksen aikana.

Eduksi työssä: Rakennusalan koulutus tai erilaisten rakenteiden tuntemus.

Rakennusapumies

Rakennusapumies työskentelee saneerauskohteiden purkutöissä. Hän suorittaa kartoitusraportin pohjalta laaditun ja projektipäällikön kanssa sovitun suunnitelman mukaiset purkutyöt, tekee asianmukaisen osastoinnin ja asentaa alipaineistuksen ennen töiden aloittamista.

Eduksi työssä: Rakennusalan koulutus, työkokemus rakennustyömailta tai erilaisten rakenteiden tuntemus.

Kosteusmittaaja

Kosteusmittaaja tekee olosuhdehallinnan palveluihimme kuuluvia kosteusmittauksia rakennustyömailla ja raportoi mittaustulokset. Hän osaa suositella tarvittaessa työmaalle tehtäviä kuivauksia ja/tai lämmityksiä. Työ on liikkuvaa ja siinä vaaditaan itseohjautuvuutta, mutta tekemisen ja uuden oppimisen tukena on joukko asiantuntijoita auttamassa tarvittaessa.

Koulutus: Kosteusmittaajan työtä tekevien tulee suorittaa rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatti tai PKM-tutkinto.

Eduksi työssä: Rakennusalan ja/tai rakenteiden tunteminen.

Sisäilmatutkija tai -asiantuntija

Sisäilmatutkija tai -asiantuntija työskentelee sisäilmakohteiden tutkimus- ja raportointitehtävissä. Hän tekee kohteissa tutkimustöitä käyttäjäkyselyiden, aistinvaraisten havaintojen, olosuhdemittausten, rakenteiden avausten/mittausten sekä näytteiden ottamisen keinoin ja raportoi tekemänsä havainnot, johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet kirjallisesti, huomioiden asumisterveysasetuksen toimenpiderajat sekä työterveyslaitoksen viitearvot.

Koulutus: Esimerkiksi RTA- tai SISA-tutkinto, diplomi-insinöörin, insinöörin tai rakennusmestarin koulutus.

Eduksi työssä: Kokemus vastaavista tehtävistä.

Kuvaukset jatkuvat kuvan jälkeen.

”Oma kokemukseni on, että Polygon on luotettava työnantaja ja olen itsekin ollut pitkään talossa. Minulla ei ainakaan ole mitään moitittavaa.”

– Leena, sisäilmatutkija

Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkö on suuremmissa toimipaikoissamme projektipäälliköiden esimies, ja pienemmissä toimipaikoissa tehtävään kuuluu myös projektipäällikön tehtäviä. Palvelupäällikkö kehittää toimipaikan liiketoimintaa konsernin mallin suuntaviivojen mukaisesti. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat olemassa olevat asiakkuudet ja kumppanisopimukset. Hän toimii projektipäälliköiden, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden esimiehenä ohjaten heitä esimerkillään laadukkaaseen työtulokseen.

Koulutus: Soveltuva koulutus, eduksi rakennusalan koulutus.

Eduksi työssä: Kokemus vastaavista tehtävistä tai muusta projektiliiketoiminnasta.

Projektipäällikkö

Projektipäälliköitä tarvitaan mm. korjausrakentamisprojekteissa ja tiivistä seurantaa vaativissa palovahinkosaneerausprojekteissa. Projektipäällikkö on aktiivisesti mukana projektien kaikissa vaiheissa ja pitää asiakkaan ajan tasalla työn etenemisestä. Hän vastaa kokonaisjärjestelyistä, mm. projektilaskentamme tarvitsemista tiedoista, materiaalivalinnoista, resurssisuunnittelusta ja aikataulutuksesta, sekä toimii työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden esimiehenä ohjaten heitä esimerkillään laadukkaaseen työtulokseen. Palovahinkopalveluiden projektipäällikkö vastaa näiden lisäksi myös vahingon kartoituksesta.

Eduksi työssä: Rakennusinsinöörin tai -mestarin koulutus tai muu soveltuva koulutus, näyttö onnistuneista työmaatoimintojen vetämisistä tai projektinhallinnan tehtävistä ja kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Palosaneeraustyöntekijä

Palosaneeraustyöntekijän työhön kuuluu palokohteiden ja irtaimistojen jälkivahinkojen torjuntaa sekä raivaus-, purku-, puhdistus- ja korjaustyötä.

Koulutus: Soveltuva koulutus.

Kuivaus- ja lämmitysasentaja

Kuivaus- ja lämmitysasentaja työskentelee olosuhdehallinnan palveluissamme rakennustyömailla. Työ on kuivauksen ja/tai lämmityksen asentamista, ylläpitoa ja niiden toimivuuden seuraamista.

Eduksi työssä: Rakennusalan tai teknisen alan koulutus ja erilaisten rakenteiden tunteminen.

Palvelukoordinaattori

Palvelukoordinaattori työskentelee Palvelukeskuksen asiakaspalvelutiimissä hoitaen töiden vastaanottoa, niiden edelleen ohjaamista, käsittelyä ja aikatauluttamista. Tehtävä sisältää töiden käsittelyä portaaleissa ja toiminnanohjausjärjestelmässä sekä asiakaspalvelua portaaleissa, puhelimitse ja sähköpostilla. Hän palvelee sekä yksityis- että yritysasiakkaita.

Eduksi työssä: Aikaisempi kokemus asiakaspalvelusta ja tietojärjestelmistä tai ohjelmista, hyvät kommunikointitaidot, tarkkuus ja paineensietokyky, halu oppia uutta ja kehittää toimintoja entistä sujuvammiksi.

Kuivaus- ja lämmitysasentaja

Rakennuslaskija työskentelee Palvelukeskuksen laskentatiimissä tehden tarjouslaskentaa laskentaohjelmilla yksityis- ja yritysasiakkaiden kohteisiin. Hän osaa soveltaa rakennusteknisiä korjaustyöratkaisuja eri vuosikymmenten kiinteistöihin. Pohjatiedot laskentaa varten hän saa kartoitusraportista ja sen lisäksi hän tekee tiivistä yhteistyötä projektipäälliköiden kanssa.

Koulutus: Esimerkiksi rakennusmestarin tai -insinöörin koulutus ja vähintään kahden vuoden työmaakokemus tai kirvesmiehen koulutus ja vähintään neljän vuoden työmaakokemus.

Muut vaatimukset: Vähintään perustason IT-taidot, kyky hahmottaa kokonaisuuksia dokumentaation pohjalta.

Urapolku ohjaa kasvamaan ammattilaisena

Polygonilla työntekijän kasvupolku alkaa ensimmäisestä työpäivästä. Luomme yhdessä työntekijälle kuvan etenemismahdollisuuksista ja vastuualueita laajennetaan työntekijän osaamisen ja toiveiden mukaan.

Lataa Lähikuva Polygonista -tietopaketti ja tutustu urapolkuihin sekä etenemismahdollisuuksiin!

Työntekijäedut

Panostamme hyviin työ­olosuhteisiin ja koulutuksiin

Panostamme hyviin työolosuhteisiin ja koulutuksiin
Hyvät työolosuhteet ovat meille tärkeitä, siksi tarjoamme työntekijöillemme laadukkaat työvaatteet ja -välineet. Haluamme myös pitää huolta työntekijöidemme osaamisen laadusta, joten koulutamme itse, tarjoamme mahdollisuuden suorittaa erilaisia koulutuksia ja sertifikaatteja sekä kannustamme opiskelemaan työn ohessa.

Työterveys ja 90+ muuta etua

Työterveyshuoltopalvelumme ovat lakisääteistä laajemmat, tapaturmavakuutuksemme ulottuu myös vapaa-ajalle ja lisäksi työntekijöillemme kuuluu lounas-, liikunta- ja kulttuurietu sekä pyöräetu ja yli 90 erilaista vapaa-ajan etua!

Palkitsemme tärkeinä hetkinä

Henkilöstömme kannustaminen ja huomioiminen on meille tärkeää. Siksi palkitsemme työntekijöitämme esimerkiksi henkilökohtaisista onnistumisista, poikkeuksellisista asiakaspalvelusuorituksista ja pitkästä palveluksessamme olosta.

Hae ja liity joukkoomme kiinteistöjen vahinkojen ja ongelmien ratkaisijaksi!

Rekrytoimme aktiivisesti esimerkiksi rakennustyöntekijöitä, purkutyöntekijöitä, projektipäälliköitä, kosteusmittaajia ja sisäilma-asiantuntijoita. Jos juuri tällä̈ hetkellä̈ haettavana ei ole osaamistasi vastaavaa työpaikkaa, jätä̈ avoin hakemus. Liity joukkoomme tekemään merkityksellistä ja palkitsevaa työtä!